discover

discover

เราได้ศึกษาแนวโน้มหรือเทรนด์การดูแลสุขภาพจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศชั้นนำจากทั่วโลก มาใช้เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งส่งเสริม การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคของคนไทยdesign

design

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของเราในการรับออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่อยู่เสมอเพื่อให้เกิดจุดเด่นของสินค้าที่เหมาะสมตามความต้องการของตลาดผู้บริโภคและตามไอเดียของคุณเพื่อเน้นจุดเด่นและความแปลกใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคdevelop

develop

นอกจากนี้เรายังงมีการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และให้สอดคล้องกับเทรนด์การตลาดแล้ว เรายังมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และผลิตยาภายใต้มาตรฐานสากลdevelop

เราเข้าใจ

หากคุณต้องการผลิตอาหารเสริมและยาแผนปัจจุบันเป็นของคุณ เพียงคุณเดินเข้ามาคุยกับเรา เรามีทีมฝ่ายการตลาด , วิจัยและพัฒนา คอยให้คำปรึกษา และแนะนำคุณ เพื่อให้ธุรกิจของคุณและเราเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนต่อไป

เราเข้าใจ

ทีมงานคุณภาพ

ด้วยทีมผู้บริหาร เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และเพื่อนร่วมงานในองค์ทุกท่าน เป็นทีมงานของคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการบริการ และทำงานด้วยความรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด

ทีมงานคุณภาพ

ครอบคลุม

ถ้าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพียงแค่คุณนำไอเดียสินค้ามาหาเรา และทางบริษัทมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้วสามารถไปขายได้ทันที หรือต้องการวิจัยและพัฒนาสูตรใหม่ในสไตล์ของคุณไม่ว่าสินค้าจะเป็นในรูปแบบ เม็ด แคปซูล ผง คุณสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ได้ตามสไตล์ของคุณ เช่น แบบแผง , แบบขวด ,แบบซอง และสามารถ mix & match ตามที่คุณต้องการ

ครอบคลุม

มาตรฐานสากล

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในระบบสากล เช่น GMP , GMP PIC/S , Halal , ISO9001,ISO 17025 เพื่อนำมาซึ่งสินค้าและบริการที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ และได้รับความพึงใจจากผู้บริโภค

มาตรฐานสากล

ผสมผสานนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์

ด้วยทีมงานเภสัชกรที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการตลาดและเภสัชกรรม รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาร่วมมือกันออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง และมีนวัตกรรมเพื่อสร้างจุดเด่นที่ต่างจากสินค้าทั่วไปในตลาด

ผสมผสานนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์

ประสบการณ์กว่า 30 ปี

บริษัท เคนยากุ(ประเทศไทย) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 โดยการร่วมทุนระหว่าง ประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตยาแผนปัจจุบัน และอาหารเสริมที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง

ประสบการณ์กว่า 30 ปี

ประสบการณ์กว่า 30 ปี